„Projekty jsou to hodně pestré. Spolkům by mohly pomoci zlepšit pořádání akcí, hlavně venkovních, školy a školky se zase zaměřily na IT technologie a zavedení moderních výukových metod,“ uvedla projektová manažerka obecně prospěšné společnosti Posázaví Martina Höhnová.

Všechny projekty vycházejí ze strategických plánů obcí a jejich realizace je podle manažerky důležitá zejména v postcovidové době, kdy se lidé chtějí znovu scházet a společně trávit volný čas. „Pandemie také ukázala, jak moc potřebují školy pro výuku kvalitní IT vybavení,“ dodala.

Podle Bohunky Zemanové, ředitelky obecně prospěšné společnosti Posázaví, která koordinuje činnost MAS je většina projektů menších. V případě, že projdou administrativní kontrolou, rozdělí se mezi ně téměř celá připravená částka 15,5 milionu korun a zbude z ní jen 701 korun. „Jedná se o už třetí výzvu tohoto typu a jsem ráda, že oslovila nové žadatele. To dokládá, že se mezi nimi informace o této možnosti získání finančních podpory rozšířila,“ zhodnotila.

Vybavení, které si žadatelé o podporu za dotace hodlají pořídit, je v dnešní době víceméně nadstandardem a přispěje ke zkvalitnění jejich činnosti. Osmadvacet zmiňovaných projektů potřebuje na realizaci celkově od 80 tisíc do 2,1 milionu korun. Dotace může pokrýt 80 procent způsobilých výdajů.

Mezi projekty je 16 od škol, tucet dokumentů dorazil od spolků a jeden z knihovny. V současnosti žádosti procházejí administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. V květnu členové výběrové komise absolvují takzvanou cestu po projektech a žadatelé jim své záměry představí i při veřejných obhajobách.

„Po verdiktu Výběrové komise a Výkonného výboru završí proces schvalování Programový výbor MAS Posázaví na svém zasedání 24. května,“ dodala Bohunka Zemanová.

Šestá výzva k předkládání žádosti o dotace se vztahovala na celé území MAS, pro které je schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). MAS Posázaví podpořila v končícím programovém období 2014–2020 v rámci PRV už 82 projektů o celkových nákladech 93,3 milionu korun, dotace z toho činila 61,2 milionu korun.

Finanční podpora směřovala mimo jiné na stavební práce, vybavení školních učeben, kuchyní a jídelen, hasičských zbrojnic a kluboven, kulturních zařízení, rozšíření školních hřišť, obnovu lesních stezek, ale také na bourárnu masa nebo zázemí pro jeho zpracování či pořízení chladírenské technologie.

MAS Posázaví podala v červnu 2021 žádost o schválení Strategie na období 2021–2027, na jejímž základě se pak bude moci ucházet o další dotace z národních a evropských programů. Koncepční část této strategie pak v srpnu 2021 schválil Odbor regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj.

Aktuální informace a dokumenty jsou k nahlédnutí ZDE.