Pro novou výzvu vybrala MAS dvě oblasti podpory, o které byl v uplynulých výzvách největší zájem. První má název Zemědělství živí venkov a uplatnění v něm najdou projekty zaměřené na rozvoj živočišné a rostlinné výroby a to ať už investicemi do nových strojů a technologií nebo rekonstrukcí souvisejících staveb.

V rámci druhé oblasti podpory nazvané Na venkově to žije mohou obce i spolky žádat o peníze na rekonstrukci mateřských a základních škol, hasičských zbrojnic, veřejných prostranství a kulturních či spolkových zařízení včetně knihoven.

Celkově si úspěšní žadatelé mohou odnést téměř 6,06 milionu korun. Zájemci o dotaci mohou průběžně konzultovat své projektové záměry s odborníky MAS Blaník, nebo se zaregistrovat na informační semináře pro žadatele. Ten se uskuteční už online ve středu 24. února.

„Během předchozích výzev z Programu rozvoje venkova v letech 2018 až 2020 jsme podpořili jedenačtyřicet projektů místních žadatelů částkou převyšující 18,7 milionu korun,“ připomněla předsedkyně MAS Blaník Jitka Fialová s tím, že řada těchto projektů již byla zrealizována a vyplacena.

„Program rozvoje venkova je úspěšný a nezanedbatelně přispěl k rozvoji našeho území. V tom se také chystáme pokračovat v dalších letech až do roku 2027,“ dodala předsedkyně.