Projet bez potíží je někdy kvůli nim hodně složité, pro velká auta hasičů pak dokonce nemožné. Situace se ale ještě zhorší, až město začne s budováním nové komunikace spojující ulici Karla Nového s Dukelskou. V tu dobu rázově zmizí zhruba 300 míst v Pražských kasárnách. O to naléhavěji potřebuje město nějaké efektivní řešení.

Návod na něj by měl radnici poskytnout takzvaný generel dopravy. Na stole měli mít lídři města dokument už na konci loňska, ale koronavirové události zasáhly i do jeho vzniku.

„Zhotovitel už má analytickou část, ale k dopracování celého generelu potřebuje také průzkum dopravního zatížení. Právě to však loni nebylo možné objektivně zjistit. Platila vládních omezení a kvůli tomu jezdilo méně aut, protože byly zavřené školy a lidé pracovali z domova,“ vysvětlil místostarosta Roman Tichovský.

Připomněl, že zjišťování dopravy by nebylo objektivní ani kvůli samotnému Benešovu. Ten kvůli stavbě terminálu a parkovacího domu částečně zavřel Nádražní ulici. „Sčítat auta a zjišťovat dopravu budeme až letos na jaře a generel bychom mohli mít na podzim,“ dodal.

Návod, jak s divokým parkováním v ulicích skoncovat, má dát část generelu zvaná Doprava v klidu. Bezpochyby to ale nepůjde samovolně. Řešení přinese nejspíš až zpoplatnění parkovacích míst v nejexponovanějších částech města. „Dojde k úpravám v ulicích sídlišť a předpokládám, že generel navrhne také vytvoření rezidentních zón,“ podotkl místostarosta.

Díky tomu by měli parkovací místo najít poblíž bydliště především místní obyvatelé. Ani to ale nemusí stačit. Některé rodiny mají více vozidel a míst není dvakrát či třikrát více než bytů.

Proto není zcela vyloučeno, že nová pravidla parkování zohlední i tuto skutečnost. Například navýšením ceny parkovného pro druhé, třetí a další vozidlo náležející obyvatelům jednoho bytu. „Parkování bude v celém širším centru zpoplatněno,“ upozornil Roman Tichovský.

Účelem toho má být vytvoření místa pro místní a přesun aut přespolních do parkovacího domu v Nádražní ulici. „Nechceme centrum uzavřít pro dopravu, ale chceme, aby se zvýšila obrátkovost míst,“ dodal.

Řešení, které radnice plánuje zřejmě řada motoristů zkritizuje. Radnice již nyní počítá, že se objeví i negativní ohlasy. „Víme, že taková opatření nám ,slávu‘ nepřinesou, ale jsme připraveni to pro zlepšení situace ve městě podstoupit,“ dodal Tichovský.