To jsou nejčastější úkony, které v rámci domácí zdravotní péče poskytují zkušené zdravotní sestry Farní charity Vlašim. Charita ve Vlašimi pečuje o stovky pacientů a profesionální zdravotnickou práci odvádí už patnáct let.

„Je to i díky praktickým a odborným lékařům a sestrám, které předepsáním domácí zdravotní péče umožňují svým pacientům klidnou léčbu v domácím prostředí. Počet návštěv sester domácí zdravotní péče i délku léčby určuje dle potřeby lékař. Ten si zároveň kontroluje účinnost a způsob léčby při návštěvě pacienta," upřesnila ředitelka Farní charity Vlašim Daniela Laloučková s tím, že provedené úkony sester hradí charitě příslušná zdravotní pojišťovna pacienta, tak jako tomu je při poskytování zdravotní péče v jiných zařízeních ordinacích lékařů nebo během pobytu v nemocnici.

Domácí zdravotní péče je určena všem, kteří se ocitli v takové zdravotní situaci, kdy nestačí péče rodiny, například pacientům po operačním zákroku, u kterých není nutný další pobyt v nemocnici.

Klienti, za kterými pracovnice farní charity dojíždějí, mají také možnost zapůjčit si vhodnou rehabilitační nebo kompenzační pomůcku, například elektrickou polohovací postel, chodítko, invalidní vozík, zvedák a některé další. Kromě těchto pomůcek se charitě podařilo dovybavit se i speciálními přístroji jako je odsávačka hlenů, oxygenerátor nebo infuzní pumpa.

„Ve spolupráci s lékaři jsme tak schopni umožnit i lidem v obtížné zdravotní situaci fungovat ve svém domácím prostředí," potvrdila ředitelka vlašimské Farní charity a doplnila, že čím dál víc lidí si také přeje dožít svůj život doma mezi svými blízkými, a tak i tato služba patří k náplni pracovnic charity. Návštěvy u umírajícího člověka probíhají dle akutní potřeby, tak, aby byla minimalizovaná jeho bolest a byl důstojně doprovázen.

„Tehdy je spolupráce rodiny a celého týmu pečujících ještě intenzivnější," podotkla Daniela Laloučková.

KAREL CHLUMEC