Také dalších devět snoubenců si možná trochu pověrčivě zvolilo pro svůj významný den další „magické“ datum. Přijde na závěr jara a zapsáno čísly vypadá opravdu zajímavě – 6. 6. A protože se v pondělí 7. 7. v Benešově neoddává, další příležitost budou mít snoubenci až v sobotu 8. 8. To hned dva oddávající zvládnou celkem 11 svateb. Posledním takovým oddávacím dnem s pozoruhodným datem bude v Benešově druhá říjnová sobota 10. 10. 2020. Ano si řekne pět párů.

Kemp na Nové Živohošti už nebudou provozovat MSZ Benešov 

Dlouhé období, během něhož na veřejném tábořišti na Nové Živohošti trávily dovolené a prázdniny celé generace rekreantů nejen z Benešovska, a provozovala ho Městská sportovní zařízení Benešov, končí. Pozemky v tamním kempu patří obci Křečovice a některé z nich také soukromým vlastníkům. Ti pro novou rekreační sezonu pronajaly část pozemků soukromé společnosti. Na základě jednání s ní se „eseróčko“ Městská sportovní zařízení Benešov rozhodlo kemp neprovozovat.

O poskytovaných informacích spravuje výroční zpráva města

O tom, jak loni naplňovalo město zákon číslo 106 v oblasti poskytování informací, hovoří nyní výroční zpráva města Benešov. Lidé podle ní podali na radnici celkem 52 žádostí o poskytnutí informace. Město pak vydalo tři rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti a jednu žádost odmítlo zcela. Proti rozhodnutí úřadu se odvolal jen jeden odmítnutý žadatel. Benešov například loni nemusel řešit ani žádost o vydání kopie rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Benešova o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. V roce 2019 město nemělo žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona číslo 106.

Vlašimští politici schválí rozpočet

Až na pondělí 24. února, naplánovalo vedení Vlašimi schůzi zastupitelstva. To projedná a bude hlasovat o novém rozpočtu dvanáctitisícového sídla. Jednadvacetičlenný sbor politiků zasedne v sále Kulturního domu Blaník v 16 hodin. Veřejnosti je, jako obvykle, přístup na schůzi komunálních politiků povolen. Kromě rozpočtu se na schůzi bude mluvit i o činnosti rady města od posledního zasedání zastupitelstva a na závěr nebude chybět ani čas na dotazy, podněty a připomínky politiků i občanů.