Rada města projednala návrh vlastníka objektu a schválila jeho pronájem od 1. září pro účely ZUŠ za 85 tisíc korun měsíčně. Současně doporučila zastupitelům schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, spojenou se směnou za pozemky města a doplatkem 5,3 milionu korun. Pak usnesení rada revokovala a doporučila zastupitelstvu schválit koupi pozemku a objektu za 15,1 milionu korun.

Hned na začátku čtvrteční večerní schůze ale předseda Kontrolního výboru zastupitelstva Roman Tichovský vyjmenoval několik nedostatků, který celý proces získání objektu má.

„O tak zásadní záležitosti by mělo rozhodovat až nové zastupitelstvo. Tím, že o tom dnes nerozhodneme, nic neztrácíme, máme školu už pronajatou,“ připomněl a zpochybnil i cenu určenou znalcem, do níž nebyla zahrnuta věcná břemena k majitelům objektů ve vnitrobloku. „To bude mít zásadní dopad na cenu,“ upozornil a navrhl stažení bodu z programu.

K tomu se připojil i místostarosta Jiří Švadlena. „Dávám panu Tichovskému za pravdu v některých věcech ohledně smlouvy a znaleckého posudku,“ konstatoval.

Při hlasování pak zastupitelé koupi školy vyřadili z programu. Zařadili do něj ale Tichovského návrh o ustavení dozorčích rad městských obchodních společností. Naopak nepřijali návrh na ukončení jednání s firmou TNI, která chce v Benešově postavit obří zábavní park. Nezabývali se ani návrhem Luboše Machuldy o smlouvě města a firmy Redblock.