Nejspíš největší šanci na zvolení má díky umístění na třetím místě kandidátky dvaatřicetiletý týnecký podnikatel Tomáš Franěk, člen Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka. „V případě zvolení se budu zaobírat zejména bezpečností občanů,“ řekl s tím, že právě bezpečnost v Evropské unii značně pokulhává.

Jižní hranice EU podle něj prakticky neexistuje. „Jezdím na západ i východ a musím říci, že na východě, konkrétně na Ukrajině, se cítím bezpečněji než v některých částech Francie, Holandska, Německa či Belgie,“ přiznal kandidát s tím, že bezpečnost na svém území si Česká republika musí sama hlídat a vědět, kdo se tu pohybuje a co tu hodlá provádět.

Fraňkovi také vadí údajná dvojí kvalita potravin. „Nikdo si nemůže myslet, že jsme jakási podrobená země a bude nám sem dovážet nekvalitní, ošizené a často i zdraví ohrožující potraviny,“ zdůraznil.

Na stejné kandidátce je také jednadvacetiletý student z Benešova Jan Sýkora, figuruje pod číslem 20.

Obavu o bezpečnost má také Miroslav Chocholáček z Drahňovic, kandidát číslo 5 listiny uskupení Bezpečnost, odpovědnost, solidarita. V kolonce povolání uvádí vojenský pilot,plukovník ve výslužbě.

„V Česku neexistuje použitelná armáda. Jsme závislí na členství v NATO. Podle jeho zakládací listiny a článku 1 organizace vůbec nefunguje. NATO se dopouštělo zločineckých akcí bez mandátu OSN, třeba bombardováním Libye a Jugoslávie. My, jako členská země bychom měli trvat a vyžadovat pro veškeré zásahy v zahraničí mandát OSN,“ tvrdí kandidát.

Ten je rovněž toho názoru, že Česko je potravinově z většiny závislé na dovozu, největší podniky vlastní cizinci a stejné je to i v bankovnictví anebo v oblasti nakládání s pitnou vodou. „Proto jsme vydíratelní. Rád bych se podílel na změnách a návratu před Lisabonskou smlouvu bez evropské direktivy, na úroveň suverénních, národních států“ dodal Chocholáček.

O post europoslance usiluje i Strana nezávislosti ČR a pětkou na její listině je ekonom, jednatel a systémový architekt z Týnec nad Sázavou Karel Zvára. Osmičkou pak Otto Černý z Postupic, politický vězeň, disident, signatář Charty 77 a redaktor.

Dělnickou stranu sociální spravedlnosti reprezentuje na čtvrtém místě kandidátky podnikatelka Alena Poláčková. Na patnáctém místě pak figuru Jan Hřivna, výpravčí SŽDC. Oba jsou z Týnce nad Sázavou.

Dalším kandidátel je na osmnáctém místě listiny Občanské demokratické strany, Daniel Štěpánek. Ten pracuje pro město Bystřici jako uvolněný místostarosta a je mu 42 let.

O Evropský parlament usiluje i sedmatřicetiletý Jan Lička, logistik průmyslové výroby a skladování a také statkář ze Struhařova. Je členem České pirátské strany.