Odbornice je informovala o registru dárců dřeně. Posluchači se díky tomu seznámili nejen s historií dárcovství, ale především s důvody, proč jsou dárci potřeba. Rovněž se dozvěděli o celém dárcovském procesu od začátku do konce i o jeho vlivu na dárce a příjemce. Při přednášce samozřejmě nechyběly ani praktické rady nebo informace týkající se možných rizik.

„Studenti o tuto problematiku projevovali velký zájem. Svědčí o tom jejich dotazy na dárcovství krve a kostní dřeně v závěru přednášky,“ shrnula Martina Mlýnková, školní metodička prevence, která tuto osvětovou akci pořádá pro studenty na Obchodní akademii Vlašim vždy jednou za dva roky. „Pokud se sami nestanou dárci, mohou alespoň šířit potřebné informace,“ dodala.