„Altán by měl podle příslušného orgánu, s nímž jednání vedeme, stát na jednom ze šestnácti míst, kde altány původně byly. Problém ale je, že je tam nyní les a nikdo by tam nechodil," uvedl Petr Hostek.

Město totiž počítá s tím, že by objekt z Velvar spočinul na jeho pozemcích v někdejší sudové restauraci. Sudy odtud KIC Benešov přemístilo do amfiteátru a restaurovaný altán, ale spíš jeho replika s dochovanými původními fragmenty, by tam místo nich plnil původní účel – občerstvování.

„Teď jednáme o tom, zda budeme moci objekt na místě soudků vůbec postavit," dodal Petr Hostek.

Ale právě to se nyní zdá dost nepravděpodobné. Nejen proto, že by město muselo k budování nového objektu u kulturní památky získat stavební povolení, ale také proto, že o získání altánu dost stojí právě také správa státního zámku. Podle kastelánky Jany Sedláčkové nyní zjišťují její kolegové, památkáři, v archivech, další detaily o zmiňovaném objektu.


„Je totiž naší povinností ucelit majetek Františka Ferdinanda. Proto nyní hledáme další materiály, abychom objekt co nejvíce přiblížili jeho původní podobě," uvedla kastelánka státního zámku Konopiště Jana Sedláčková. Současně také vyvrátila, že by NPÚ usiloval o to, vrátit objekt na původní místo.


„Kde altán stál, to dnes nevíme. Pokud ho ale získáme, chtěli bychom, aby stál na našich pozemcích. Jedině tak mu můžeme zaručit ochranu," řekla kastelánka.


Z toho proto vyplývá, že by altán měl spočinout v bezprostřední blízkosti zámku. Takovým místem je například i Růžová zahrada.

Právě u zámku má NPÚ své pozemky. Půda v rozlehlém parku totiž spadá pod správu Lesního závodu Konopiště, Lesů ČR.