K předložení návrhu finančního výboru přivedla jeho předsedkyni Jitku Vnoučkovou nebývale velká, navíc negativní odezva veřejnosti na výrazné zdražení vodného a stočného.

To měla až dosud v kompetenci pětice radních, která zvýšení ceny až na téměř devadesát korun za kubík schválila jednomyslně.

Ruku pro zvedl i Zbyněk Peša, který je nejen radním, ale současně také zaměstnancem technických služeb, které cenu vodného a stočného pro město vytvářejí. Právě to, že se Peša nezdržel hlasování, lze považovat i za střet zájmů.

Na zastupitelstvu se hovořilo především o zvýšení ceny vody. Zastupitelé připomněli vedení města to, že se o úpravě ceny vodného a stočného dozvěděli už jako o hotové věci a nedostalo se jim až dosud ani vysvětlení, proč má být cena vody v Týnci nad Sázavou tak vysoká.

Starosta města Martin Kadrnožka sice uznal, že to byla chyba, ale ujistil, že v době, kdy se o zdražování v radě rozhodovalo, měl všechny potřebné informace. „Kalkulace byla pečlivě připravena, cena vody se nevytvářela na koleni,“ ohradil se a uvedl, že na udržení pravomoci rady při rozhodování o ceně vody, netrvá.

Připomněl také, že důvodem, proč se v Týnci tak výrazně cena vody zvedla, je nutnost vytvářet finanční prostředky na rekonstrukci a provoz celého systému ne navýšení zisku TS. ´

„Ty mají obvyklý a přiměřený zisk deset procent,“ potvrdil starosta a vysvětlil ještě, že vodovodní systém má v Týnci hodnotu půl miliardy korun. V některých částech města je už hodně letitý a obyvatelé žijící právě tam si proto stěžují na nekvalitní, kaly nasycenou dodávku vody.

„Napřiklad ve starém Týnci bychom potřebovali rekonstruovat asi pět kilometrů potrubí. Na to potřebujeme dvacet milionů korun. Technické služby mají z provozování systému přiměřený zisk deseti procent,“ řekl Kadrnožka a připomněl ještě, že sehnat na rekonstrukci vodovodu dotace je prakticky nemožné, protože tyto fondy jsou určené především na výměnu olověných, nebo azbestových potrubí. A ty v Týnci v zemi uložená nejsou.

I přes tyto argumenty návrh finančního výboru na převedení pravomoci o rozhodování o ceně vody podpořila také jeho členka, bývalá zastupitelka Milena Povolná. „Rozhodování rady je jen zvykové právo. Doporučuji, aby odpovědnost o zdražování vody, která leží na radě, byla přenesena na zastupitelstvo,“ uvedla a připomněla, že zdražení vody nyní značně zatěžuje občany Týnce.

Člen komise pro rozvoj města Ivan Zadražil zase upozornil, že existuje skupina občanů, která kvůli zdražení vody zvažuje podání stížnosti na Ministerstvo financí ČR. „V případě špatné kalkulace pak hrozí milionové pokuty,“ řekl.

Odpovědnost za správnost kalkulace, však nenese město Týnec, nýbrž zpracovatel a dodavatel vody, Technické služby Benešov.
To potvrdil také na jednání přítomný prokurista TS Benešov Josef Mikšík a tvrdil, že voda pro Týnečany od TS je o deset korun levnější, než od VHS. V Týnci však voda stojí 41,80 a v Benešově od VHS 35,29 koruny.

„Nemíchejte se do toho, stejně všechno pomotáte,“ uvedl včera při žádosti o vysvětlení svého tvrzení o rozdílech v ceně vody.

Snažil se pak zastupitele přesvědčit, aby kompetence o ceně vody nechali na radě.

„Čím více lidí do rozhodování o ceně vody bude mluvit, tím to bude horší,“ řekl na zastupitelstvu.

Zastupitelé pak při hlasování jeho výzvu nevyslyšeli a kompetence o rozhodování radě města odejmuli.