To je otázka, na kterou by měla dát jednoznačnou odpověď Rada města, jenž bude mezi těmito třemi subjekty vybírat toho nejlepšího. Než se tak ale stane, bude do té doby tři sta čtyřicet pět metrů čtverečních prostor bývalé posilovny ležet i nadále ladem.

Stejně tak, jak tomu je už od poloviny loňského roku, kdy musel Ivoš Seidenglanc plochu po deseti letech provozování Fitness clubu Pohoda kvůli změně výše nájmu opustit.

Za dobu „prázdnoty" projevila o prostory zájem pouze jedna uchazečka. Lada Pavlíčková, provozovatelka Baby clubu Čochtánek. Ta sice požadavky města akceptovala, ovšem jen co se týká ceny nájmu. Nikoliv nákladů za energie. Výše záloh za elektřinu, vodu a další služby byly podle jejího názoru příliš vysoké. Proto nakonec smlouvu 
s městem nepodepsala.

Přestože jsou prostory už dlouho prázdné, zástupci města míní, že k žádné výrazné finanční ztrátě nedochází.