Obec rozdělená železniční tratí má po slavnostním zprovoznění zrekonstruované železniční stanice problém. Méně pohyblivé cestující a maminky s kočárky na konci vysoké lávky přes koleje překvapí na druhé straně nefunkční výtah. Před více než měsíce mu při přívalovém dešti zaplavila voda šachtu, v níž poničila elektroniku.
„Hlavní příčinou je, že do výtahové šachty natekla voda a bláto z přívalových dešťů. Obec nemá, bohužel, řádně vyřešeno odvodnění komunikací, na pravé severní straně trati. Při extrémních dešťových srážkách nestačila kanalizace pobrat vodu,“ uvedl Jiří Šťastný ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), pod kterou nádraží i lávka s výtahy patří, s tím, že voda potom stekla po bezbariérově upravených přístupových plochách k výtahu, zanesla odvodňovací drážky před ním a přetekla do výtahové šachty, kde poškodila elektroinstalaci.
„Dodavatel výtahové techniky pochopitelně odmítá záruční opravu, neboť za této situace nejsou dodrženy správné technické podmínky provozu výtahu. Odvodňovací drážky kolem výtahových šachet, kryté rošty, jsou totiž podle projektu dimenzovány na odvádění vod pouze s přilehlých bezbariérových ploch stanice a ne na vody přitékající ze sousedních komunikací, patřících obci,“ doplnil mluvčí s doplněním, že problém bude v srpnu SŽDC spolu s obcí Strančice řešit ve spolupráci s Drážním úřadem, který byl o účast již požádaný.
„Je mi to líto vůči veřejnosti, že výtah není funkční,“ vyjádřil politování za uzlovou železniční stanici Benešov přednosta Karel Červenka s tím, že železničáři nenesou na situaci vinu.
Obyvatelé obce se zlobí na radnici. „Lidé nadávají nám. My ale nemůžeme za to, že výtahová šachta není řádně odvodněná. Při té průtrži stříkala voda z kanálů a zaplavovala sklepy domů, nádraží i obecního úřadu, kde zaplavila i octávii,“ uvedl starosta Strančic Jaroslav Ulrich s tím, kdyby elektronika výtahu nebyla v díře, ale jinde, tak by jí voda nepoškodila. „A další přívalové deště meteorologové předpovídají už na tento víkend,“ dodal skepticky.