Právě k varovnému systému a jeho financování pomocí dotací směřovala při schůzi zastupitelstva otázka Romana Tichovského (ODS). Starosta ho při odpovídání upozornil, že za zrodem systému stojí až současné vedení města, nikoli to bývalé, jehož členem byl i Tichovský.
Už na podzim 2015 ale benešovská radnice rozjížděla systém varovného systému částkou 8 milionů korun směřujících k osazení zhruba stovky amplionů, měla na to i dokumentaci a žádala o dotace.

Dotaci, jak na zmiňovaném zastupitelstvu Tichovskému řekl Hostek, město získalo a samo do projektu dá dalších 10 milionů korun. Za peníze město získá nejen ampliony, nově bezdrátové hlásiče, ale také sirény, čidla pro snímání výšky vodní hladiny i ovládací softwar pro celé své území 45 km2.

Budou tam i benešovské osady Bedrč a Úročnice, ale také lokalita Sladovka. Právě tudy protékají běžně nevýznamné potoky – Benešovský, Okrouhlický a Řehta. Ale právě ty umí při stále častějších přívalových deštích pěkně pozlobit.

„Proto tam budou ona čidla monitorující hladinu,“ připomněl starosta Benešova s tím, že do varovného systému města budou mít přístup také dobrovolní hasiči v osadách města. „Budou to přesně vybraní jedinci, aby se systém nezahltil,“ doplnil Petr Hostek.

Systém zaručí, že v případě hrožení povodněmi se informace o tom dostanou včas tam, kam patří. Tedy obyvatelům, hasičům i dalším orgánům města. Projekt chce město zprovoznit ještě letos. Ještě před tím vybere při veřejné soutěži zhotovitele.