Chce toho dosáhnout posílení manažerského týmu podporujícího už započaté trendy společnosti a také prezentaci kvality českého skla a vytváření zázemí pro vzdělávání studentů středních a vysokých škol. Těm by měli své zkušenosti předávat světoví designéři a skláři. Do popředí by se měla dostat také vlastní tvorba hutě František.

„Díky podpoře města Sázavy a úzké spolupráci s odbornými pracovišti muzeí zaměřenými na české sklo věřím, že vybudujeme špičkové Centrum sklářského umění,“ řekl Václav Pošmurný.

Nezisková organizace sázavského sklářského centra vznikla před více než třemi lety díky Nadaci Josefa Viewegha a už tehdy byly položeny základy úspěšného centra viditelného nejen z Česka, ale i ze zahraničí.

Václav Pošmurný v minulosti působil jako ředitel Posázaví o.p.s., má zkušenosti s řízením neziskových organizací a také z oblastí dotačního managementu, dodnes působí ve funkcích v oblasti řízení cestovního ruchu. Více jak desetiletou praxi má také z průmyslového provozu. V jeho osobě se tak spojuje zaměření na obecně prospěšné aktivity s praktickým výrobním procesem. To pak doplňuje segment destinačního marketingu.

Společnost Cesty skla, o.p.s. od 7. června 2014 provozuje Centrum sklářského umění, huť František v Sázavě. Již od začátku svého provozu získalo Centrum důvěru jako instituce plnící své hlavní poslání – popularizaci sklářství. Je aktivním článkem ve sklářském dění, spolupracuje, vytváří a realizuje projekty v tomto oboru. Velmi rychle se dostalo do povědomí odborné i široké veřejnosti, což se stalo i díky vstřícné pomoci ze strany partnerů a spolupracujících subjektů.

Společnost realizuje své aktivity ve zrekonstruované sklářské huti František, kterou postavil v roce 1882 Josef Kavalier a dal jí jméno po svém otci. Náklady na vybudování Centra pokryla z větší části dotace z Integrovaného operačního programu, kterou získala Nadace Josefa Viewegha.