Díky tomu by měl zůstat pro obyvatele města a některých okolních obcí zachovaný systém a množství autobusových spojů v současné podobě.

A právě s výší nového příspěvku město Sázava nesouhlasí přes to, že jeho zvýšení zabránilo razantnímu rušení autobusových spojů, které navrhoval Středočeský kraj. Ten rušením spojů reagoval na to, že letos dostal od státu na dopravní obslužnost o 180 milionů korun méně.

„Rada města přijala usnesení, kterým odsouhlasila navýšení poplatku pouze na čtvrt roku,“ řekl starosta Petr Šibrava s tím, že do té doby by měl podle něj svazek obcí Bene – bus ve spolupráci s dopravci přijmout opatření k racionalizaci autobusových spojů.

Na základě úsporných škrtů byly v první vlně od 1. února zrušeny dva málo využívané spoje mezi Sázavou a Kutnou Horou. Sázavských občanů se bezprostředně dotýká avizované zrušení jednoho párového spoje mezi Sázavou a Benešovem, za jehož udržení by mělo město doplatit oněch 200 tisíc korun ročně.

Další valná hromada Bene–busu se sejde v červnu.

„Čekám, jestli nás vedení svazku obcí Bene–bus vyzve k jednání. Deklarovali jsme, že jsme připraveni ke spolupráci na optimalizaci a racionalizaci spojů. Je totiž možné, že kraj seškrtá další peníze, které budou v systému opět chybět. A takovým způsobem, který zvolil Bene–bus, se to dál řešit nedá,“ dodal starosta Sázavy Petr Šibrava.

Středočeský kraj kvůli nedostatku peněz na dopravní obslužnost navrhoval zrušit až 198 spojů, 58 z nich ale nakonec po dohodě financuje dál. Zrušeno bylo nakonec 48 spojů.

Zbylých téměř 100 spojů zachránily obce tím, že schválily zvýšit příspěvek na dopravní obslužnost ze 120 na 170 korun na obyvatele ročně.
S přispěním Jaroslavy Tůmové