Od 25. září tak mohou zájemci od pondělí až do pátku, vždy od 6.30 do 12 hodin, nové odběrové místo navštívit.

Box slouží nejenom jako odběrové místo pro pacienty, ale také jako sběrné místo laboratorního materiálu a souvisejících dokumentů lékařů, kteří sídlí v budově polikliniky.Na pracovišti odběrového boxu jsou zdravotníci připraveni provádět odběry krve a moči pro biochemická, hermatologická, imunologická, virologická a mikrobiologická vyšetření na základě žádanky lékaře.

Bezplatný svoz biologického materiálu se uskutečňuje každý všední den. Výsledky laboratorních vyšetření jsou lékařům dodávány buď elektronickou cestou, nebo prostřednictvím svozu následující den.

Stávající odběrový box v nemocnici je ale pro pacienty stále k dispozici.