„Chceme, aby nový generátor elektrického proudu stál v naší nemocnici do jednoho měsíce,“ přeje si ředitel ústavu Milič Řepa.

Nutnost výměny přichází za pět minut dvanáct. Zatím Benešov nepotkal takzvaný black out, tedy dlouhodobý výpadek proudu. Ten by současný náhradní zdroj elektrické energie stěží vydržel. Vždyť už slouží přibližně šedesát let!

„S příchodem stále novější techniky se zvyšují i nároky na spotřebu elektrické energie,“ uvedl Řepa, podle kterého současný generátor dokázal dříve dodávat energii do areálu celé nemocnice. Dnes však stačí jen pro zařízení intenzivní péče.

„V současné době se ale dostáváme na hranu. Nevíme, jaká je dlouhodobá provozuschopnost tohoto stroje,“ obává se ředitel.

Na nákup nového záložního zdroje elektřiny získala nemocnice dotaci od Středočeského kraje. Stejně jako starý stroj, najde generátor své místo v nemocniční spalovně.

„Vyřazený stroj by rozhodně stálo za to zrekonstruovat a vystavit,“ dodal Řepa.