„Stávající situace tří muzeí zřizovaných Středočeským krajem je z hlediska depozitních prostor značně nevyhovující,“ konstatoval. „Prostory Muzea Podblanicka, Regionálního muzea v Jílovém u Prahy a Oblastního muzea Praha-východ nesplňují moderní standardy pro péči a ochranu sbírek muzejní povahy – a nedostačují již ani kapacitně,“ upřesnil Švenda s tím, že tak vznikne i dostatečná kapacita pro budoucí rozvoj těchto muzeí.

Nový moderní depozitář má však také pomoci Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, což je rovněž příspěvková organizace kraje. „Vznikne tak dostatečná kapacita pro očekávané archeologické nálezy při výstavbě dálnice D3,“ doplnil radní.

Půjde o obří investici. V rámci příprav stavby se počítá s tím, že nový depozitář bude stát 570 miliónů korun bez DPH, informovala Zuzana Žídková z krajského úřadu. S tím, že hejtmanství očekává, že přes polovinu nákladů se podaří pokrýt z dotace Evropské unie. Vedle prostředků z programu ITI (integrovaných územních investic) pro rozvoj metropolitních oblastí se dále počítá s podporami od ministerstev pro místní rozvoj a životního prostředí. Bez těchto peněz by o takové stavbě představitelé kraje nemohli ani uvažovat.

Jeden záměr, ale pětice projektů

Projekt sdíleného depozitáře na benešovské adrese Křižíkova 1351 schválili krajští radní již loni v únoru, připomněla Žídková. S tím, že dosud byl připravován jako jeden celek. Nově rada kraje schválila jeho rozdělení na pět dílčích projektových záměrů. „Aby bylo možné zohlednit typy financování, specifické cíle či podporované aktivity,“ uvedla.

Krajský radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor Lesák (ODS) k tomu vysvětluje, že jednotlivé projekty jsou připraveny tak, aby kritéria pro získání finanční podpory splnily i samostatně. Nepočítá se však s tím, že by se případně měla uskutečnit jen část z celkového záměru. „Samostatně je realizovat nelze – a jsou provázány tak, že podpora bude přiznána všem projektům jako celek,“ uvedl Lesák.

Podle jeho slov má rozdělení podle odlišných typů financování jednotlivých částí na pět dílčích projektů napomoci splnění podmínek, které jsou v jednotlivých oblastech stanoveny pro poskytnutí dotační podpory. „Ačkoliv jsou ke schválení předkládány samostatné projektové záměry, společně tvoří jeden celek – a neschválení některého z nich by znamenalo nepodání žádosti o dotaci z důvodu nenaplnění cíle ITI,“ poznamenal Lesák.

Hotovo má být za tři roky

Podklady pro stavbu sdíleného depozitáře chystá krajský úřad již od roku 2019. Předloni a loni vznikala studie, nyní již došlo na přípravu projektové dokumentace. Komplex je navrhován jako nízkoenergetický s co nejnižšími náklady na provoz – a co nejvyšším využitím obnovitelných zdrojů. Ještě do konce letošního roku by se mělo podařit získat i stavební povolení. S vlastní výstavbou se pak počítá od začátku roku 2024 do konce roku 2025.

Vedle prostor uzpůsobených pro uložení sbírkových artefaktů má sdílený depozitář nabídnout také badatelnu pro studium sbírkových předmětů a přednáškový sál, kde by se měly odehrávat vzdělávací a popularizační projekty určené široké veřejnosti – a zejména školám.

„Projekt počítá rovněž s vybudováním konzervátorského pracoviště zaměřeného na konzervování a restaurování makromolekulárních artefaktů zastoupených v muzejních sbírkách,“ doplnila Žídková. Uvedla, že jde mimo jiné o předměty vyrobené z plastů, kaučuků, pryže a dalších polymerních výrobků. Ačkoli takových předmětů ve sbírkách středočeských muzeí rok od roku přibývá, konzervátorské pracoviště s tímto zaměřením zatím není k dispozici.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.