Školáci totiž, pokud se nepřesouvají do větších a vhodnějších prostor jiných škol ve městě, mohou využívat jen tělocvičnu původní. „Novorenesanční budova gymnázia byla postavena v letech 1905 – 1907 nákladem města Benešova podle plánů architekta Karla Dondy,“ připomněl učitel gymnázia Pavel Hoza.

A v téže době vznikla samozřejmě také tělocvična, která i s celým objektem patří historicky městu Benešovu. Ale škola, jako vzdělávací instituce, má zřizovatele jiného – Středočeský kraj. A z toho vyplývá, že stavbu nové haly, bude muset zaplatit právě vyšší územně správní celek.

Podle původních předpokladů by to mělo být až 48 milionů korun. Doposud ale není vyřešena problematika pozemků, na nichž má tělocvična stát. Vzhledem k tomu, že hejtmankou kraje je benešovská radní Jaroslava Pokorná Jermanová, dá se předpokládat, že se město a kraj nakonec snadno domluví. Už dříve se nechal slyšet starosta Benešova Petr Hostek, že s poskytnutím pozemků města ve prospěch kraje, nestojí nic v cestě. Nic, kromě nejvyššího orgánu města, zastupitelstva. Právě ono musí tento důležitý mezník v rozvoji školy schválit. Pokud se to podaří, k čemuž směřuje i smlouva o smlouvě budoucí, kterou podepsalo s krajem už bývalé vedení Benešova, vyřeší to celou situaci, protože stavba zabere nejen dvůr školy, ale také právě pozemky v majetku města.

„Myslím, že jsme s krajem schopni se gentlemansky domluvit, aniž bychom se ekonomicky vydírali,“ připomněl Petr Hostek.

Středočeský kraj v současné době dokončuje projektovou dokumentaci stavby tělocvičny. V ní budou zohledněny také požadavky potřeb samotné školy. „Budovy budou propojené krčkem,“ potvrdil ředitel gymnázia Roman Hronek s tím, že na příslušenství tělocvičny vzniknou také nové učebny.

Díky tělocvičně vznikne v rámci školy vůbec první výtah a tím se instituce konečně stane bezbariérovou.

Kromě tělocvičny potřebuje celá velmi objemná budova gymnázia také vyměnit okna. Ta současná totiž příliš netěsní a na žáky táhne. Ale to bude až další investiční akcí kraje.

Kdy, o tom zatím není rozhodnuto. Kraj v současné době totiž řešil více krizi koalice a cestu z ní.

Doufám, že se to i přes to podaří dotáhnout do zdárného konce,“ dodal ředitel školy Roman Hronek.