Pozítří se dočkají cestující znechucení přestupováním do autobusů při nepřetržité výluce železniční tratě do Olbramovic zlepšení. Částečně jim začnou sloužit dvě nová moderní nástupiště.
První perón určený pro motorové vlaky ve směru Vlašim a Trhový Štěpánov už cestující používají nyní, i když je zatím k němu přístup pouze z Nádražní ulice. Nové druhé nástupiště bude určené pro tranzitní osobní vlaky a rychlíky i pro končící pantografové soupravy.
„Stavbaři budou obě nástupiště na severní straně postupně dokončovat, takže cestujícím už odpadne přechod kolejiště po provizorních lávkách. Sloužit začne i podchod, i když zatím bez funkčního výtahu,“ konstatoval Karel Červenka, přednosta uzlové železniční stanice.
Na obou zhlavích se ještě postupně při následných výlukách uskuteční výměna výhybek za nové. Potom přijde na řadu rekonstrukce zbývající části kolejiště, ale stavební práce už nebudou komplikovat příchod k vlakům, tak jako doposud.
„Zejména po nedávné nehodě v Čerčanech jezdíme rozkopanými stanicemi hodně pomalu a trochu s obavami,“ uvedl strojvedoucí pantografu Josef Vosátka.
„Z pohledu z řídící kabiny není totiž někdy na první pohled v rozestavěných stanicích zcela jasné, zda před vlakem vůbec nějaké koleje jsou,“ dodal s nadsázkou.
Souběžně s úpravou prvního nástupiště se částečně promění i zastřešený původní perón, který pamatuje Františka Ferdinada de´Este. Současná vestavba trafiky zmizí a uvolněný komerční prostor místo ní obsadí minimarket jednoho z celosíťových řetězců. Ten požadoval větší prodejní a skladovací prostory, což prozatím není v památkově chráněném objektu historického nádraží možné.
„Nad rámec původních plánů byl Benešov zařazený do projektu Živá nádraží. Je to otázka blízké budoucnosti,“ nastínil přednosta stanice Karel Červenka další plánované vylepšení komfortu cestování na železnici.