Celkem pohodově, bez nějakých excesů prožívají v nyní, v sobotu 26. září celkově už třetí šichtu členky volební komise v obci na břehu Sázavy. Ani na druhý pokus se totiž nepodařilo udržet sedmičlenné zastupitelstvo v životaschopném stavu a tak na řadu nyní přišly po řádných už druhé nové volby.

„Je půl osmé večer a máme odvolených sto dvacet z 255 voličů," uvedla Alice Korbelová, předsedkyně volební komise a připomněla, že ve Hvězdonicích volívá kolem sedmdesáti procent oprávněných voličů.

„To víte, že je na účasti znát, že se volí už potřetí," připomněla poněkud nižší zájem voličů.

Během návštěvy autora článku přišlo ještě zhruba deset voličů, aby podpořili své kandidáty ze dvou listin.

V minulých nových volbách sestavili kandidáti listiny tři, ale vítězné uskupení nakonec „dojelo" na spolupráci zvolených z dvou dalších kandidátek.

„Věřím, že se tentokrát podaří zastupitelstvo sestavit," dodala předsedkyně Alice Korbelová.