Z technického hlediska je místo pro záměr vhodné – a vybudování odstaveného parkoviště by bylo prospěšné celému Voticku. Jak pro lidi z benešovského okresu, tak pro obyvatele z přilehlých oblastí toho příbramského.

Tohle konstatování nezůstalo jen na papíře. Středočeští radní (jež k tomu ponoukla právě studie, již obec nechala vytvořit na vlastní náklady) rozhodli, že Olbramovice připojí k dalším, již dříve schváleným lokalitám, kde kraj připravuje výstavbu parkovišť P+R s využitím finanční podpory v rámci dotačního programu pro rozvoj metropolitního regionu z IROP/ITI i vlastních zdrojů.

Počet záchytných parkovišť připravovaných krajem se tak zvyšuje na 12, informovala Helena Frintová z krajského úřadu. Vyjmenovala i dalších 11 míst, kde se mají budovat plochy umožňující odstavení auta (případně i jízdního kola) a přesednutí na veřejnou dopravu. Jsou jimi Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čerčany, Dubenec, Hostivice, Líbeznice, Poříčany, Rudná, Světice, Tuklaty, Úvaly a Zeleneč-Mstětice. Převážně tedy v blízkém okolí Prahy, avšak není to pravidlem.

Stejně jako tyto lokality představují Olbramovice spádové místo pro širší oblast, kde velké množství lidí nastupuje na vlak, uvedl radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN). „Konkrétně jde o Voticko, kde z Olbramovic hromadně pokračují směrem na Benešov a Prahu, případně opačným směrem do Tábora či Českých Budějovic. Velkou výhodou tohoto místa je i zastavování rychlíků,“ zdůraznil Borecký.

Zhodnocení možností vzniku P+R v Olbramovicích

- Pozemek, na němž má pozemní parkoviště s kapacitou 181 parkovacího místa vzniknout, je ve vlastnictví obce

- Díky tomu, že je lokalita umístěna v extravilánu, nehrozí přetěžování obytné zástavby

- Výše očekávaných nákladů činí 11,19 milionu korun včetně DPH, z toho 70 procent nákladů by mělo být hrazeno z dotačního programu IROP/ITI; kraj by výstavbu spolufinancoval částkou 3,3 milionu korun

- Provozní náklady jsou odhadnuty na zhruba 60 tisíc korun ročně

Zdroj: Helena Frintová, Krajský úřad Středočeského kraje