„Metodická podpora pedagogů mateřských škol pro práci s moderními technologiemi s digitálním obsahem a dalšími digitálními pomůckami zde dosud chyběla. Proto nás potěšila možnost zapojit se do projektu a do sítě metodických center. Metodické příručky Škola hrou jsou velmi kvalitně, přinášejí spoustu nových námětů a nápadů, kterými mohou učitelé obohatit svou pedagogickou práci," sdělila ředitelka MŠ Velíšská Alena Matějovská s tím, že semináře probíhající v rámci metodických dnů jsou založeny na praktických ukázkách s interaktivní tabulí a digitálním obsahem a budou další inspirací a motivací nejen pro učitelky z Velíšské, ale i další pedagogy z regionu.


Na počátku všeho byla snaha Edulabu nabídnout učitelům v mateřských školách pomoc na cestě k moderním metodám a postupům v předškolním vzdělávání. Hlavním cílem projektu Školka hrou je dlouhodobá metodická a didaktická podpora učitelů měteřských škol za využití odbornýchj publikací, školení, seminářů a konferencí. Během úterního otevření nového metodického centra předškoláci z Velíšské ulice předvedli hostům i rodičům, jak se za krátký čas naučili s novými digitálními pomůckami pracovat. Bylo na nich vidět zaujetí i to, že vlastně ani nevnímají, že se tím, co je baví vlastně připravují na další školní vzdělávání. Zajistit ne právě levné digitální pomůcky pro výuku dětí pomohl zřizovatel mateřské školy město Vlašim.

Vlašimský starosta, při otevření centra prohlásil, že je pyšný na to, že se jediné středočeské metodické centrum otevřelo právě ve Vlašimi.


„Těší nás to, že se podařilo vybudovat další, v pořadí už patnácté místo k setkávání, které přináší pedagogům možnost se dále profesně rozvíjet. Hledali jsem aktivní učitele a ředitele, kteří by se s námi vydali na tu nelehkou cestu změnit předškolní vzdělávání v České republice a tím i směrem k budoucnosti, protože tím naším hlavním cílem v předškolním vzdělávání je připravit děti na vstup do základní školy a na další život, rozvíjet v nich dovednosti, které budou potřebovat v budoucnu," řekla vedoucí metodička Edulabu Miluše Vondráková.

Vlašim se tak zřízením metodického centra zařadila mezi mnohem větší města, jako je Brno, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Ústí nad Labem, Jihlava, Zlín a další, kde už podobná centra úspěšně fungují.

Karel Chlumec