„Naučná stezka prochází prakticky stejnou trasou jako ta původní. Seznamuje návštěvníky s kulturními památkami a přírodními hodnotami parku. Některé tabule obsahují i různé kvízy a další překvapení jako virtuální prohlídka interiéru Čínského pavilonu," uvedla Jitka Zenáhlíková z Podblanického ekocentra s tím, že na stezce jsou umístěna i zastavení určená dětem, které se tu nejen pobaví, ale získají informace o přírodě parku. Nové herní prvky přestavují hlavně malým návštěvníkům živočichy, rostliny a houby žijící a rostoucí v zámeckém parku.

Jedním z těchto prvků je třeba mravkolví past, která znázorňuje past larvy mravkolva, pomocí níž loví.

Na stezce se děti dále setkají i s hmyzí chodbou, pavučinou nebo mraveništěm.

Ze stezky se dá odbočit na tři tematické cesty, cestu lučního koníka, vydry a páchníka. Děti potěší, že na každou z cest je pozve dřevěná socha těchto živočichů. Časem na řadě míst ještě přibudou malé tabulky s kopiemi historických kolorovaných rytin zpodobňujících park na počátku devatenáctého století.

Během rekonstrukce stezky se nezapomnělo ani na opravu nebo obnovu cest jako je kočárová cesta podél pravého břehu Blanice na loukách pod Starým hradem. Návštěvníci parku mohou také překonat řeku či náhon trojicí cest po lávkách. V parku přibyly i tři nové altány. Na louce u Blanice Luční altán, který svou podobou upomíná na bývalý Amorův templ, nacházející se ve stejných místech před více než sto lety.

„Na skále nad řekou, poblíž sochy Samsona, byl vybudován altán Nejkrásnější vyhlídka. Tam je možné porovnat stávající výhled s tím, který se ze stejného místa naskýtal návštěvníkovi před více než dvěma sty lety," přiblížila nové zajímavosti vlašimského parku Jitka Zenáhlíková z Podblanického ekocentra.


Třetí altán stojí ve svahu nad loukou přes řeku, proti Znosimské bráně. Kolem altánu jsou umístěny naučné hrací prvky a i odtud je možné kochat se výhledem do údolí řeky.

„Stará naučná stezka parkem už přestala plnit svůj původní účel a jen dožívala. Proto jsme navrhli kompletní obnovu naučné stezky a její doplnění. Naší snahou bylo představit hodnoty parku turistům, kteří ve stále větší míře Vlašim vyhledávají a mysleli jsme při tom i na obyvatele Vlašimi," dodal k projektu podpořenému evropskou dotací šéf vlašimských ochranářů Pavel Pešout.

KAREL CHLUMEC