Stavba mateřské školy, která by měla vyřešit nedostatečnou kapacitu vlašimských školek, byla dokončena koncem června. „První úvahy o vybudování nové školky ve Vlašimi vyvstaly v dubnu roku 2008, kdy po zápisech do mateřských škol bylo jasné, že dosavadní kapacita nestačí,“ uvedla Renata Vondráková, projektová manažerka.
Prostřednictvím ROP Střední Čechy se podařilo městu získat dotaci na stavbu v částce přes 20 milionů korun, z rozpočtu města šlo na realizaci školky dalších zhruba 14,5 milionu korun.
Novostavbu školky tvoří dvě třídy s hernami, jež mimo jiné nabízejí mokrý koutek, který je připraven pro zkoušení pokusů s vodou. „Při plánování projektu byl kladen důraz na nízkonákladovost budoucího provozu a také to, aby se děti cítily i v novostavbě přirozeně, máme radost, že se to povedlo,“ řekla Vondráková.
Nová MŠ Vorlina vyniká nejen svým vzhledem, ale i využitím Montessori pedagogiky ve výuce, což je mezinárodně používaný ucelený vzdělávací systém, který odpovídá vývojovým obdobím dítěte a využívá moderní psychologické teorie vývojových potřeb a senzitivních období dětského věku.
Jedna z tříd je kompletně vybavena Montessori pomůckami, s dětmi budou pracovat proškolené učitelky. „Například u nás bude možné, aby rodiče strávili s dětmi ve školce celý den a zapojili se do výuky, plánujeme i společné večerní a víkendové akce,“ uvedla Jana Píchová, ředitelka MŠ Vorlina.
Při zápisech v dubnu se do nové školky přihlásilo celkem 79 dětí, z toho bylo přijato 55. Celková kapacita školky je 56 dětí. Dvacet z odmítnutých dětí bylo přijato do jiné mateřské školy ve Vlašimi.
Novinkou je i oddělení pro hlídání dětí od 1,5 roku. „Pro děti do tří let doposud nebylo k dispozici žádné zařízení, proto bude Centrum denní péče při MŠ Vorlina určitě přínosem,“ uvedla Vondráková. Kapacita centra je maximálně 12 dětí. „Počítáme s tím, že dětí k nám bude celkově chodit mnohem více a budou se v týdnu střídat,“ řekla Lenka Zapletalová, místopředsedkyně Rodinného centra Světýlka, které provoz hlídacího centra zajišťuje.
„Z Evropského sociálního fondu se nám podařilo získat peníze na provoz centra, a to až do června 2013,“ dodala Zapletalová.
Díky dotaci bude cena hlídání velice příznivá, maminky zaplatí 10 korun za hodinu.
Unikátní jednopodlažní stavba s plochou střechou bude veřejnosti přístupná při dni otevřených dveří v sobotu 27. srpna od 10 do 14 hodin.

HANA DITTRICHOVÁ