Ta, přesněji objekt samotné vily, pochází už z roku 1894. Po té, co tam našla místo škola, přibyly postupně další, montované pavilony. Dětem tam chyběla ale například i tělocvična. Tu, velice velkorysou, v „nové Katušce“, už mají.

„Paní ředitelce, všem pedagogům a hlavně žákům přeji, aby tato budova splnila jejich očekávání a byla jim příjemným prostředím, které splňuje jejich potřeby pro výuku,“ uvedl starosta Jaroslav Hlavnička.

Investice do občanské vybavenosti, dopravy, ale zejména také do školství jsou základními pilíři udržitelného rozvoje společnosti a měst, nejinak je tomu i v Benešově, o čemž svědčí právě i nová budova pro základní a praktickou školu.
Tato škola se specializuje na výuku dětí, jejichž školní docházka je ztížena různými stupni zdravotního postižení (mentálního, kombinovaného).

Historie praktické školy v BenešověDonedávna bylo toto vzdělávací zařízení umístěno v Konopišťské ulici ve vile Katušce. Tento objekt už ale neodpovídal ani kapacitě a ani   potřebám samotných žáků. Právě zvyšující se počet žáků s kombinovanými poruchami a leckdy i vyšším stupněm postižení vedli k výstavbě nového zázemí s cílem zajistit odpovídající standard, žádoucí a bezpečné prostředí pro žáky.

Nová budova tak řeší adekvátní velikost tříd, dostatek klidových místností, komunikační prostory, zvláštní nároky na hygienické vybavení a další. V rámci výstavby byly zohledněny i požadavky na bezbariérovost, např. prostřednictvím instalace výtahu. Protože se děti ve škole učí i sociálním návykům, aby se v dospělosti mohli lépe osamostatnit, je v posledním podlaží i cvičný byt. Areál jako celek poskytuje zázemí i pohybovým aktivitám prostřednictvím tělocvičny a přizpůsobenému venkovnímu prostoru.

Nová budova školy byla vybudována ze stávajícího objektu školícího a ubytovacího střediska bývalého Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Objekt byl v minulých letech nevyužívaný. Nová zastavěná plocha školy včetně přístavby tvoří 948 metrů čtverečních, kapacitně je projektována pro 102 žáků s různým stupněm postižení.

I když město vyhledává a využívá aktuálních dotačních možností, na tento projekt nebyla doporučena žádná dotace, která by alespoň z poloviny pokryla rozpočtovanou částku. Projekt ve výši 48,5 milionu korun bez DPH tak uhradilo město vlastními finančními prostředky. Stavba byla zkolaudována 30. ledna 2019 a poprvé byla žáky ke svému účelu využita 18. února 2019.