Magnetická rezonance je v současnosti jedním z nejvýznamnějších diagnostických nástrojů medicíny. I tyto přístroje ale stárnou. Proto je potřeba zajistit jejich pravidelnou obměnu. A právě to se letos vztahuje také na Benešov. První a dosud jedinou magnetickou rezonanci zdravotníci z benešovské nemocnice využívají už od roku 2015.

Pro financování nového přístroje nemocnice původně počítala s využitím podpory z Integrovaného regionálního operačního programu. To se ale nepovedlo, proto nemocnice požádala o poskytnutí návratné finanční výpomoci Středočeský kraj, vlastníka akcií benešovského zdravotnického zařízení.

Rada kraje benešovskou žádost projednala a doporučila zastupitelstvu schválit individuální návratnou finanční výpomoc ve výši 60 milionů korun. O tom, zda kraj peníze do Benešova skutečně pošle, bude zastupitelstvo hlasovat na konci února.

„Důvodů pro poskytnutí návratné finanční výpomoci je více. Pokud bychom magnetickou rezonanci letos nevyměnili, ztratila by benešovská nemocnice akreditační oprávnění a nemohla by pak vychovávat nové lékaře. Dalším důvodem je nutné provázání této obměny s probíhající stavbou centrálního příjmu a přístavbou chirurgického pavilonu nemocnice a jejich postupné zpřístupňování pacientům. Tímto se plynule dostáváme k tomu nejvýznamnějšímu důvodu, a to je zajištění co možná nejkvalitnější péče našim občanům v co možná nejkratším možném čase,“ vysvětlil náměstek hejtmanky pro zdravotnictví Pavel Pavlík.

Pokud zastupitelé pomoc Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově odhlasují, musí zdravotnické zařízení Středočeskému kraji peníze vrátit do konce příštího roku.

Benešovská Nemocnice Rudolfa a Stefanie je vedle nemocnic v Kladně, Kolíně, Příbrami a Mladé Boleslavi jednou z těch, které zřizuje a vlastní Středočeský kraj.