Až půlhodinové poskakování od jednoho konce Benešova na druhý měly na svědomí zejména tři kruhové křižovatky, na nichž pro potřebu frekventovanější objízdné trasy, nebyly upraveny přednosti v jízdě.

„Dokončujeme poslední etapu výstavby nové okružní křižovatky Červené Vršky u Benešova na silnici I/3. V sobotu 24. dubna odpoledne proběhne kontrola a jednání se zhotovitelem, a pokud budou splněny všechny požadavky, přistoupí se k demontáži dopravního omezení,“ sdělil v pátek 23. dubna optimistickou informaci Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Z toho proto také vyplývá, že v neděli 25. dubna by už mohla být křižovatka na Červených Vršcích jako celek uvedena do provozu v režimu předčasného užívání stavby. „Z hlediska dopravy to znamená vrácení provozu z objízdných tras zpět na silnici I/3 právě nejpozději v neděli,“ dodal Martin Buček.

Objízdná trasa vedla přes Benešov od Prahy po místní komunikaci do Pomněnic a přes „týneckou“ silnici II/106 zpět na komunikaci I/3. Opačně, od Tábora ale vozidla vjížděla do Benešova fotbalového stadionu a přes ulice Ke Stadionu, Hodějovského a Červené Vršky se vracela přes dokončovanou okružní křižovatku zpět na původní trasu silnici I/3. S pracemi na dokončování okružní křižovatky začal investor, Ředitelství silnic a dálnice po Velikonocích, v úterý 6. dubna.