„Každý dotčený občan Domašína by si musel vyměnit osobní doklady a instalace nových cedulí bude znamenat také určitou investici pro město," připomenul místostarosta Vlašimi Karel Kroupa.

Také pro podnikatele by novinka znamenala změnit veškeré náležitosti jejich registrace.

To by však nebyly jediné trable, které by místní potkaly v souvislosti se zavedením označení ulic a náměstí.
Po povinném úředním kolečku s výměnou občanského průkazu, pasu a řidičáku, by lidé museli oznámit změnu také například zaměstnavatelům, na katastru nemovitostí, dodavatelům energií, pojišťovnám, mobilním operátorům a bankám. Zapomenout by neměli také například na úvěrové společnosti.

V případě změny by byli lidé vyzváni k bezplatné výměně dokladů. Neměli by však dlouho otálet, povinností je vyměnit si průkaz do patnácti dnů. Pokud by si lidé včas nevyměnili průkaz, hrozí jim pokuta až deset tisíc korun.

„Neberte tento návrh za předem hotový a schválený," uklidňuje své sousedy obyvatel Domašína, místostarosta Karel Kroupa. „Je to proces, o kterém bychom měli přemýšlet společně a jeho výsledkem by měl být pokud možno většinový názor občanů celého Domašína," tvrdí.

Vedení vlašimské radnice oslovilo kvůli případné změně názvů ulic v Domašíně bývalého kronikáře Vlašimi Josefa Moudrého s žádostí o návrhy k pojmenování ulic na základě zavedených neoficiálních názvů a také z historického pohledu.

„Situační plán s návrhy názvů bude vyvěšen na náměstí v Domašíně a bude možné jej připomínkovat, případně navrhovat další změny," doplnil vlašimský místostarosta.

Karel Chlumec