V interním oddělení zhotovitel zrekonstruoval rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, ústřední vytápění a podlahy. Nové jsou tam také rozvody počítačové sítě a medicinálních plynů. Prostory jsou klimatizované a pokoje vybavené sociálním zařízením a novým nábytkem.

Na rekonstrukci výrazně přispěl Středočeský kraj jako majoritní vlastník nemocnice. Náklady na poslední etapu obnovy, 4. patro včetně oprav schodiště, byly 27 milionů korun, které hradil Středočeský kraj.

„V roce 2016 se započalo s rekonstrukcí dětského oddělení v pátém patře a chvíli poté jsme slíbili, že uděláme vše pro to, abychom v maximálně možné míře, kterou umožní stávající konstrukční možnosti budovy, provedeme rekonstrukci pavilonu interních oborů na úroveň zdravotnického provozu, který odpovídá dnešním potřebám a standardům. Toto jsme díky silné podpoře vlastníka nemocnice, trpělivosti personálu i pacientů a také především díky nadstandardně vstřícnému přístupu architekta a stavební firmy zvládli,“ zhodnotil cestu k současnosti předseda představenstva nemocnice Roman Mrva.

Benešovský zastupitel a především radní kraje Pavel Pavlík pak uvedl, že je rád, že rekonstrukce započatá před pěti lety došla ke zdárnému konci. „Výsledkem je moderní pavilon, který odpovídá 21. století. Mé poděkování patří všem, kteří se na stavebních pracích podíleli. To znamená jak zaměstnancům nemocnice, tak externím dodavatelům,“ řekl.

Hejtmanka kraje zase připomněla, že se v benešovské nemocnici narodila a že jí i její rodině tam pomohli při zdravotních potížích, proto má k Benešovu vřelý vztah.

Celková rekonstrukce pavilonu přišla nemocnici i akcionáře dohromady na 159 milionů korun. Jak potvrdil ředitel nemocnice, první pacienti se do nového oddělení dostanou během následujících dvou týdnů.