Blanickým rytířem se může stát fyzická osoba, která se významně zasloužila o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. A to za mimořádný čin v uplynulém roce nebo za celoživotní dílo.

Ocenění převezmou titul Blanického rytíře 30. března ve 13 hodin v obřadním sále vlašimského zámku.

„Od počátku vyhlašování v roce 1999 obdrželo ocenění podblanických neziskových organizací již padesát šest osobností,“ podotkl Jiří Pavelka z vlašimského Českého svazu ochranců přírody.