Třeba právě v rozlehlém kasárenském areálu. Ale spát se, jak dokládá snímek ze včerejšího rána, dá i přímo v centru na Masarykově náměstí. A protože i tady platí, že pod svícnem je největší tma, nocležník se na trávníku vedle květinového záhonku vyspal v klidu, i když jen desítky metrů odtud mají strážníci svou základnu a na dění na náměstí hledí přímo z radnici také jeden z přístrojů bezpečnostního kamerového systému.