„Pro upřesnění. Počet evidovaných uchazečů se snížil o 1218 uchazečů," vysvětlila Kateřina Novotná, který zároveň zdůraznila, že není možné přesně specifikovat, kolik uchazečů nastoupilo na sezonní práce a kolik se opět na ÚP po jejich ukončení vrátí. Stejně tak není možné jednoznačně říct, kolik uchazečů nastoupilo do dlouhodobého zaměstnání.

„Tento jev je nám znám a opakuje se každý rok," poznamenala ředitelka kontaktního pracoviště ÚP Benešov.

Na přelomu roku, v prosinci, lednu, popřípadě ještě únoru počet uchazečů stoupá v důsledku ukončení pracovních poměrů na dobu určitou. Na jaře počet uchazečů začne klesat a tento pokles trvá do srpna. Poté v září, přicházejí mladí absolventi škol a počet uchazečů začne opět narůstat.

„Pevně věřím, že počet uchazečů na konci letošního roku bude o něco nižší než počet uchazečů, které jsme byli v evidenci na začátku tohoto roku," dodala Kateřina Novotná.

Sezonní práce jsou na našem okrese podle zkušenosti ředitelky kontaktního pracoviště Benešov významným faktorem ovlivňujícím nezaměstnanost. Není však možné zcela přesně určit do jaké míry. Tyto práce zde vznikají v zemědělství, stavebnictví, ale i ve službách v době turistické sezony.

31. srpna 2013 bylo na okrese Benešov evidováno 3291 uchazečů. O rok později to bylo 2776 uchazečů.
Za období od 1. ledna 2014 do 31. srpna 2014 ukončilo evidenci 4122 uchazečů, což je téměř o 1000 uchazečů více než za stejné období roku 2013. Rovněž v porovnání s rokem 2013 eviduje ÚP více volných pracovních míst.