V červenci se míra nezaměstnanosti zastavila na 4,87 procenta, což je o více než tři procenta méně než celostátní průměr.
„V letních měsících je míra nezaměstnanosti nižší, a to hlavně díky sezónním pracím. Je možné, že s novým školním rokem se procento zvýší, to záleží na tom, jak si při hledání pracovních míst povedou absolventi škol,“ uvedl Petr Němeček, ředitel ÚP Benešov.
V loňském roce bylo na ÚP Benešov v srpnu evidováno 176 absolventů, v září jich pak bylo 318. Obavy z růstu nezaměstnanosti v novém školním roce jsou tedy na místě.
Koncem července evidoval ÚP Benešov 2562 uchazečů o zaměstnání, z toho bylo 1325 žen. Nezaměstnaných absolventů ucházejících se o práci bylo 133. Volných míst bylo evidováno 316, tudíž na jednu neobsazenou pracovní pozici připadá 8,1 uchazeče.
Podle statistik je Benešovsko již od dubna tohoto roku pátým okresem s nejnižší mírou nezaměstnanosti, pod republikovým průměrem je dlouhodobě. Menší počet nezaměstnaných byl v červenci už jen v okresech Praha–východ, hl.m. Praha, Praha–západ a Mladá Boleslav. Naopak nejvyšší míra nezaměstnanosti, 15,9 procenta, byla na konci července v okrese Most.
Nezaměstnanost v republice stoupla oproti červnu o desetinu, a to na 8,2 procenta. V porovnání se stejným obdobím loňské roku byl však zaregistrován pokles o 0,6 procenta.

HANA DITTRICHOVÁ