Ne jinak je tomu i na Benešovsku. Jak uvedla ředitelka kontaktního pracoviště Úřadu práce Benešov Kateřina Novotná, právě dva lidé v Benešově budou VPP vykonávat. Konkrétně pod Lesy České republiky v parku zámku Konopiště.

Nabízí se tedy otázka. Jestliže mohou tito lidé pomáhat lesákům, nemohli by jejich ruce využít například i silničáři při jarních úklidech škarp kolem hlavních silnic?

„U nás této možnosti silničáři nevyužívají. Ono to totiž není tak jednoduché, si lidi na takovéto práce najmout, jak to na první pohled vypadá," upozornila Kateřina Novotná.

Někdo by je onu práci musel naučit, další by nad nimi musel dohlížet, a práci by museli mít zajištěnou alespoň na dva, tři měsíce dopředu.

„Nejsem si úplně jistá, zda je tento typ práce výhodné využívat v rámci veřejně prospěšných pracích. Nejedná se o práci na jednom místě. Kdo by je tam každý den vozil? Co se zaměstnanci, kteří čištění škarp dělají nyní? Hodnotím však pouze situaci na našem okrese," vznesla další argumenty proti, ředitelka kontaktního pracoviště ÚP Benešov.

Zároveň uvedla, že jsou připraveni jednat se všemi zaměstnavateli o možnosti využít veřejně prospěšné práce, popřípadě jiné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti.

Shodně hovořil i vedoucí provozního úseku Správy a údržby silnic pro oblasti Benešov Jiří Šrankota.

„My si tyto práce objednáváme pouze u našich dodavatelů. Máme s nimi smlouvu o dílo, takže úklid škarp, vyřezávání dřevin podél krajnic a podobně ani nikomu jinému zadat nemůžeme," podotkl Jiří Šrankota, který by stejně, jako Kateřina Novotná viděl problémy i v samotné organizaci.

„Tyto lidi by musel někdo hlídat, vybavit je ochrannými a pracovními pomůckami, museli by projít školením bezpečnosti práce, přeci jen by vykonávali činnost na frekventovaných silnicích. Za těchto podmínek bychom s nimi mohli jen velice těžko spolupracovat," dodal vedoucí provozního úseku Správy a údržby silnic pro oblasti Benešov.