Další možnost, jak se zbavit nevyužité nemovitosti, v níž dlouhá léta sídlil výchovný ústav, kterému místní neřekli jinak, než pasťák, vyhlašuje ÚZSVM na středu 6. března.

„Patrový objekt zámku s jednoduchou fasádou a přilehlým parkem jsou nemovitou kulturní památkou a nacházejí v samotném centru městyse. Na park navazuje ovocný sad a bývalá zelinářská zahrada a zahradnictví s dochovanými skleníky a také domkem pro personál, ve kterém byly částečně rekonstruovány vnitřní prostory,“ popsala Michaela Tesařová z oddělení komunikace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Zámek během téměř tři staletí dlouhé historie vystřídal řadu majitelů. Postavil ho v roce 1734 František Josef ze Starhembergu. V roce 1925 získala panství Družina válečných poškozenců, která zde zřídila dětský domov. Následně zde byla umístěna také internátní škola a později výchovný ústav. „Přestože není objekt využívaný od roku 2015, je stále v poměrně dobrém stavu. V roce 1987 v něm byla provedena rekonstrukce střechy, vnitřních prostor, rozvodů inženýrských sítí, fasády. V roce 2000 pak byla rekonstruována kotelna, topení a vzduchotechnika,“ připomněla Michaela Tesařová.

Dražba zámeckého areálu se uskuteční od 10 hodin v budově ÚZSVM v Benešově v Poštovní ulici. Nejnižší podání činí 17,5 milionu korun. Zájemci, kteří se budou chtít dražby zúčastnit, musí před jejím konáním složit dražební jistotu 2 miliony korun.