Podle tiskové informace z pondělí 6. listopadu ze Zborovské ulice, ale kraj počítá s tím, že opraví celou silnici II/114 od Neveklova až po její vyústění na mezinárodní silnici E55 u Jírovic. „Náklady na rekonstrukci silnice se vyšplhají na více než 174 milionů korun. Projektová dokumentace bude provedena v příštím roce a s vlastními stavebními pracemi začneme v roce 2019. Trvat budou jeden rok,“ uvedl radní pro dopravu František Petrtýl.

Středočeský kraj také, podle pondělního rozhodnutí radních, připraví rekonstrukci silnice druhé třídy 114 v úseku mezi mostem přes Slapskou přehradu a křižovatkou se silnicí II/105. Ta se nachází před Neveklovem a až za ní je v úvodu zmiňovaný most přes Tloskovský potok, který je kvůli havarijnímu stavu z poloviny uzavřený.

Rekonstrukci silnice od Neveklova k mostu přes Vltavu chce kraj realizovat v letech 2019 až 2020. Výše nákladů je u této stavby předpokládána na 139 milionu korun. Finanční náklady na projekční a stavební práce obou akcí by měly být hrazeny z Integrovaného regionálního operačního programu, případně z jiných evropských či národních dotací.