ANDREA KOŠANOVÁ
LADISLAV JERIE


Neveklov/ Voda v domácnostech opět není k pití. Vodohospodářská společnost (VHS) v Benešově se snaží řešit problém se zakalenou vodou, která teče z kohoutků a není vhodná ke spotřebě. Zákalu se voda nezbaví ani po převaření. V okolí hlavní studny, ze které voda pochází, jsou zoraná pole a přívalové deště splachují bahno přímo k ní.
,,Obec se nyní pokouší vykoupit okolní pozemky a zatravnit je,“ uvedl vedoucí údržby VHS Jan Alexandr a dodává, že bude nejspíše potřeba vytvořit nový projekt řešení studny.
Problém je i v tom, že vody je málo a nelze ji všechnu vypustit. Zatím se čistí vodovodní síť a filtry. Náhradu poskytují obyvatelům, stejně jako před čtrnácti dny, tři cisterny s pitnou vodou.⋌
„Chystáme terénní úpravy, aby ke splachování ornice z rozoraných polí nedocházelo,“ vysvětlil starosta města Karel Šebek s tím, že se problémy se zakalenou vodou týkají, až na výjimky, většiny z 1460 obyvatel města.
„Už dva dny ale teče voda čistá,“ tvrdil starosta včera s tím, že odebrané vzorky poslali na rozbor, jehož předběžné výsledky se radnice telefonicky dozví během dne.
O zajištění pitné vody pro Neveklov, ale v dalších souvislostech , se bude dnes večer od 19 hodin jednat v aule základní školy.
Patnáctičlenné zastupitelstvo, jehož nový člen má po zahájení jednání složit slib, se kromě dalších záležitostí bude zabývat navýšením městského rozpočtu v souvislosti připravovaným odkupem pozemků v okolí vodního zdroje u osady Dubovka.
Pro veřejnost nejzajímavějším a pravděpodobně nejcitlivějším bodem programu bude na závěr stanovení nové ceny vodného, které se kvůli stoupajícím nákladům zvýší. ⋌