Je rozhodnuto. Zatím nepravomocně. V soudní při o pozemek v Jiřetíně zvítězil v pátek 13. února městys Neustupov nad Pozemkovým fondem ČR (PF).
Městys proto může na pozemku postavit víceúčelové hřiště. Přesně tak, jak chtějí zastupitelé a jak uvádí jeho územní plán.
Ale cesta k půdě nebyla krátká. Trvala přesně čtyři roky. Rozsudek byl už, i s odůvodněním, záležitostí patnácti minut. Ve čtvrt na jednu soudce Milan Hoke vyřkl důležitou větu: „Pozemek patří Neustupovu.“
Soudce tak rozhodl zejména proto, že všechny úkony, které pro získání pozemku od PF ČR Benešov Neustupov učinil, byly legitimní. Zastupitelstvo potvrdilo změnu územního plánu a budování víceúčelového hřiště v rámci takzvané obecně prospěšné stavby. Právě na jejím základě pak Pozemkový fond ČR Benešov vydal bezúplatně pozemek.
Jenže změna územního plánu vydaná v rámci schvalování obecně závazné vyhlášky, byla na úřední desku vyvěšena s chybou. Dokument totiž neobsahoval zmínku o onom inkriminovaném pozemku s označením 717. A to přes to, že o něm zastupitelé jednali a také hlasovali.
„Všichni to, že se jedná i o tomto pozemku, brali při schvalování jako samozřejmost. Vždyť se o tom bavili už rok a půl,“ řekl včera při odůvodňování rozsudku Hoke.
Chybu zastupitelé neobjevili. Přišla na ni úřednice neustupovské radnice. Ale objevil ji i muž, který stojí o sporný pozemek. O události pak informoval benešovský Pozemkový fond. Jeho pracovníci, ale nejen ti z benešovského pobočky, ale také z pražského ústředí, pak několikrát zajeli do Neustupova za starostou.
„Lámali mu ruce a přesvědčovali ho, že je potřeba pozemek vrátit,“ dokládal u soudu psychický nátlak na bývalého starostu Miroslava Slunečka právní zástupce Neustupova Richard Král.
Slunečko nakonec tlaku podlehl a dokument podepsal. Na jeho základě pak PF získal pozemek, 17 925 m², zpět. A mohl ho prodat. Zájemcům s restitučními nároky za 126 tisíc, Neustupovu za 2,5 milionu.
„Počínání bývalého starosty, bez vůle zastupitelstva, nemá oporu v zákoně. Jeho úkon je proto neplatný,“ vysvětlil soudce Hoke.
Krátce po vynesení rozsudku, současný starosta Neustupova Josef Krejčí, neskrýval radost. „Jsem strašně rád,“ řekl s tím, že městys bude pokračovat v přípravě stavby víceúčelového hřiště.
Spokojený byl také právní zástupce Neustupova Richard Král. „Musím ocenit práci okresního soudu i soudce. Celý spor hodnotil velmi pečlivě a také objektivně. Právě proto vynesl spravedlivý rozsudek,“ dodal.
Rozsudek si nikdo z Pozemkového fondu vyslechnout nepřišel. Není proto jasné, zda se proti němu odvolá.