„Netvořice se ve smlouvě zavázaly, že převedené pozemky budou sloužit ke sportovním účelům minimálně dalších 20 let a zůstanou po tuto dobu v jejich vlastnictví. Smlouvu včetně sjednaných podmínek převodu proto schválilo Ministerstvo financím“ připomněla Eva Spálenská, referentka oddělení komunikace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Pro Netvořice je transakce velmi důležitá, a to nejen kvůli tradici tamního fotbalu. Zcela zásadní je převedení pozemků na městys z jiného, pragmatického důvodu. Do cizího totiž radnice nemohla investovat z obecní kasy.

close Fotbalové hřiště v Netvořicích na katastrální mapě. info Zdroj: ÚZSVM zoom_in

„Díky získání pozemků a tomu, že nám sportoviště majetkově patří, můžeme žádat o dotace na jeho zvelebování. To dříve, nebylo možné,“ zhodnotila význam převodu majetku netvořická místostarostka Ivana Fulínová.

V Netvořicích působí i fotbalový klub TJ Sokol Netvořice. Jeho tři týmy na hřišti trénují a každý týden odehrají několik zápasů. Areál ale Netvořičtí využívají pro pořádání společenských akcí, jako je den dětí a pálení čarodějnic a místní sbor dobrovolných hasičů tam pořádá i okrskové soutěže v požárním sportu. TJ Sokol se o hřiště stará, zajišťuje jeho správu a údržbu. V roce 2010 obdržel od Okresního fotbalového svazu Benešov certifikát, kterým bylo hřiště potvrzeno jako plocha pro fotbalový klub.