„Na přístavbu základní školy už máme zpracovanou studii a nyní soutěžíme zpracovatele projektové dokumentace,“ potvrdila netvořická starostka Monika Šlehobrová.

Díky přístavbě bude moci netvořickou ZŠ navštěvovat o 60 žáků více a s obdobným zvýšením kapacity radnice počítá i u mateřinky.

„Rádi bychom tam přidali dvě třídy,“ prozradila záměr starostka.

Samotné Netvořice s místem pro vlastní děti ve školce a škole zatím neřešitelný problém nemají. Ve školském obvodu jsou ale další sídla, kde už několik let přibývají další novostavby rodinných domů. Právě rodiče dětí z těchto obcí mají potíže své potomky do školských zařízení umístit.

Netvořice se takovému překotnému rozvoji snaží bránit. Podle starostky územní plán městyse reguluje výstavbu a brání vzniku takzvaných satelitů, které vyrostly jako houby po dešti zejména kolem hlavního města.

„Satelity a podobná výstavba u nás zatím nevznikají, ale i blízko nás se sídla dál rozrůstají. Například Lešany se školou pro 40 dětí mají zájem navštěvovat naši školu. Také proto jsme už jednali na toto téma se starosty spádových obcí, které jsou součástí našeho školského obvodu,“ potvrdila starostka s tím, že při jednáních se hovořilo také o spolufinancování přístavby.

Netvořice chtějí podle Moniky Šlehobrové na přístavbu školy prvotně získat dotaci. Současně ale usilují o to, aby s financováním, které zbude na městysu, pomohla také sídla usilující o umístění svých dětí v ZŠ Netvořice.

Při jednáních se jeho účastnici shodli na tom, že přístavba bude finančně přijatelnější, než budování nové školy na zelené louce. Žádná láce to ale rozhodně nebude. Už také proto, že se rozšiřování školy nemá týkat jen tříd. Ruku v ruce s ním má jít i další rozvoj. Například tělocvičny, školní kuchyně a stravovacího zařízení.

Až bude mít investor na stole rozpočet vycházející z projektové dokumentace, otevře otázku spolufinancování. Předběžně se počítá s tím, že by náklady měly dosáhnout částky 35 až 40 milionů korun.

Na přístavbu se chystá městys také u mateřinky. Tamní tři třídy jsou plné a zřizovatel proto každoročně žádá o výjimku nutnou pro provoz s takovou naplněností tříd.

První obecní investice tam však půjdou na instalaci tepelného čerpadla a zateplení budovy. Pro samotnou přístavbu školky mají Netvořice ulehčenou situaci. Nemusí totiž řešit problematiku pozemků. Areál, v němž se MŠ nachází je dostatečně velký. Proto se investor vyhne i nástavbě a zařízení rozšíří přístavbou další budovy. A to platí u obou typů škol.