„Letos dokončíme rekonstrukci střechy a pak už bude zapotřebí jen vyspárovat praskliny, které se ve zdech objevily,“ popsal práce na záchraně památky stavební technik Arcibiskupství pražského Roman Lutz. Dokonce to, že páter Vymětalík dokázal sehnat peníze na rozsáhlé opravy, označil za malý zázrak.

Zkázu kostela poprvé písemně zmiňovaného v roce 1350 způsobilo zatékání. Následovala skrytá degradace střešní konstrukce a následné rozsedání obvodových nosných zdí. To se projevilo praslionami v klenbě a zákazem vstupu do prostoru pod ní.

Záchrana památky z uvedeného stavu už církev přišla na 3,7 milionu korun. Za ně se ale podařilo opravit jen zhruba polovinu krovu.

„Teď zbývá dokončit opravu i druhé, o něco menší čísti střechy. Náklady jsou spočítané na 2,68 milionu korun,“ potvrdil týnecký farář Bedřich Vymětalík.

Dva miliony už má církev na účtu a zhruba 180 tisíc korun do této částky přispěli farníci a podporovatelé. Z Ministerstva kultury a jeho havarijního fondu pak má týnecká farnost pod níž i Netvořice spadají, potvrzenou dotaci dalších 600 tisíc korun.

„Po dokončení opravy střechy kostela by závěrečnými pracemi mělo být vztyčení plošiny, z níž zednický mistr zamaže praskliny. Těch velkých se objevilo pět,“ připomněl farář. „Kostel se věřícím znovu otevře v první polovině příštího roku,“ dodal.

Situaci kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie, dominantní netvořické památky, vnímá citlivě také vedení radnice. „Že je kostel už několik let zavřený, nás strašně mrzí,“ potvrdila Monika Šlehobrová, netvořická starostka.

Týnecký farář Bedřich Vymětalík. | Video: Zdeněk Kellner

Podle ní se za ty roky, co se kvůli narušené statice do kostela nesmí, dostala situace až tak daleko, že si na to věřící začali zvykat. „Myslím, že to přináší i odliv věřících,“ míní starostka a připomněla ještě, že to, jak významný je pro Netvořické kostel, vidí při každoročních setkáních se seniory, kdy jim například také čte ze starých kronik.

Bedřich Vymětalík, pod jehož týneckou farnost Římskokatolické církve netvořický kostel patří, má za to, že uzavření tohoto svatostánku úbytek věřících nepřinesl. „V Netvořicích tolik věřících není. Kostel tam více plnili lidé z okolí, třeba z Kamenného Přívozu nebo Lešan,“ uvedl.

Na mše tak lidé stále dojíždějí do dalších kostelů farnosti. V Týnci je to kostel sv. Šimona a Judy, v Chrástu nad Sázavou sv. Kateřiny, ve Vysokém Újezdu Narození Panny Marie nebo václavický sv. Václav.

Jak představený farnosti uvedl, uzavření kostela bylo závažnější z jiného důvodu. „Nanebevzetí Panny Marie je široko daleko největší kostel a je to velikostí spíše bazilika. Tak velký kostel v okolí nikde jinde není,“ řekl.

Právě pro svou velikost se v kostelní lodi konaly nejen bohoslužby, ale také svatby nebo koncerty.