Kromě prohlídky zimoviště, byla nachystaná také výtvarná dílnička, kde si děti mohly vyrobit vlastní rozmanité netopýrky. Akce vyvrcholila přednáškou paní Dáši Zieglerové z organizace ČSOP Nyctalus, která se zabývá záchranou a ochranou netopýrů.

„Přednáška byla doplněna komentovaným krmením hendikepovaných netopýrů. Návštěvníci tak viděli netopýry na vlastní oči, a kdo chtěl, mohl si je i pohladit,“ doplnila Veronika Dušková, lektorka Návštěvnického střediska.