Poutače jsou umístěné na sloupu na křižovatce silnic z Neveklova do Maršovic a Štětkovic a propagují pět podnikatelských záměrů – auto a pneuservis, letní parket, hospodu, retroautomuzeum a stanování na zahradě. Umístěné jsou na pozemcích Středočeského kraje. A mohou pro provoz na silnici představovat rizikový faktor.

Poutají totiž pozornost řidičů, kteří by se měli věnovat naplno řízení. „Reklamní zařízení je na silničním pozemku a to je v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích,“ potvrdila Radka Anna Salzmannová, odborný referent SSÚ.

K umísťování a provozování takových zařízení na silnici či na silničním pozemku v ochranném pásmu silnic II. a III. tříd je potřeba povolení příslušného SSÚ. A to v tomto případě vydáno nebylo.

Právě proto musí reklama neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výzvy, zmizet. SSÚ přitom nezjistil vlastníka reklamního zařízení, protože ten na něm není uveden, ale upozornil, že nelze zaměňovat vlastníka s propagovaným subjektem. Právě proto výzvu zveřejnil formou veřejné vyhlášky, která není adresná.

Jestliže poutače do 10 dnů, od čtvrtka 6. srpna počínaje nezmizí, zajistí zakrytí SSÚ a následně i jejich odstranění a likvidaci. Náklady přitom uhradí vlastník dotčené komunikace, tedy Středočeský kraj.