V prvním pololetí roku lidé stonali kratší dobu než ve stejném období roku 2006. A to ve všech krajích. Jedna pracovní neschopnost (PN) průměrně trvala 34,15 dne, loni to bylo 36,50 dne. Nejdéle průměrně stonali obyvatelé Moravskoslezského (40,63 dne) a Zlínského kraje (38,30 dne), naopak nejkratší dobu byli průměrně nemocní Pražané (28,92 dne) a Středočeši (31,12 dne).
Meziročně ubylo také prostonaných dnů. Zatímco ke 30. červnu 2006 jich bylo 58 188 812, letos v pololetí ČSSZ evidovala celkem 54 527 379 prostonaných dnů. To je o 6,7 % méně. Nejvíc dnů lidé prostonali v Moravskoslezském kraji a ve středních Čechách. Nejméně byli s pracovní neschopností doma v Karlovarském kraji a Brně.
Naopak přibylo ukončených pracovních neschopností. V prvním pololetí 2007 jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala celkem 1 596 665. To je o 2 527 ukončených pracovních neschopností víc než za prvních šest měsíců minulého roku. Tehdy se jednalo celkem o 1 594 138 ukončených pracovních neschopností. Nejvíc lidí, kteří pobírali nemocenské, ke 30. červnu 2007 evidovala pracoviště ČSSZ v Moravskoslezském kraji (celkem 183 625 ukončených PN) a ve středních Čechách (171 489 ukončených PN), nejméně naopak v Karlovarském kraji (46 904 ukončených PN) a Brně (66 873 ukončených PN).
Průměrně déle byly v 1. pololetí 2007 nemocné ženy – 35,32 dne, u mužů jedna pracovní neschopnost trvala 33 dnů. Mezi ženami byla v průměru nejdéle nemocná věková skupina od 50 do 59 let (45,09 dne), u mužů pak kategorie nad 60 let (56,32 dne). Naopak nejkratší dobu průměrně stonali lidé do 20 let (muži 15,17 dne, ženy 17,99 dne).
Nejčastěji lidé v prvním pololetí 2007 stonali s nemocemi dýchacího ústrojí (celkem 726 863 ukončených pracovních neschopností, z toho 51,1 % PN bylo u žen a 48,9 % u mužů) a také kvůli nemocem pohybového ústrojí (272 142 ukončených PN, z toho 56,1 % PN bylo u mužů a 43,9 % u žen. Mezi nemoci dýchací soustavy patří i akutní infekce dýchacích cest – v letošním 1. pololetí znamenaly 559 629 ukončených pracovních neschopností, 9 104 782 prostonaných dní a průměrně jedna taková PN trvala 16,27 dne. Dále sem patří chřipka. V prvním pololetí si vyžádala celkem 140 713 ukončených PN, 2 121 497 prostonaných dnů a průměrně trvala 15,08 dne.
⋌Štěpánka Filipová, mluvčí OSSZ