„Jsem velice ráda, že benešovská nemocnice, která je z nemocnic Středočeského kraje tou nejmenší, získala akreditaci jako první. Pevně věřím, že ostatní krajské nemocnice ji budou do konce roku následovat," uvedla radní Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví Jiřina Fialová.

Certifikát do Benešova přivezl a předal ředitel Spojené akreditační komise David Marx. „Maximální počet bodů akreditačního šetření je deset a benešovská nemocnice získala 9,82 bodů, což je na první akreditační šetření, ve srovnání s jinými nemocnicemi tohoto typu v ČR, excelentní výsledek," připomněl David Marx.

Příprava na akreditační šetření byla velmi náročná, a to především pro zaměstnance, kteří prošli řadou školení a byli nuceni prokazovat své vědomosti i manuální schopnosti. Získání akreditace je tedy odrazem jejich dobré práce a spolupráce všech částí nemocnice, nejen těch zdravotnických, ale například i technických, která ve vzájemné kooperaci zajišťují plynulý chod celé nemocnice a bezpečí pacientů. Získání akreditace odráží kvalitu zdravotní péče, bezpečnost pacientů ve zdravotnickém zařízení a zaručuje, že péče je realizována podle postupů správné léčebné praxe. Nemocnice ji musí každé tři roky obhájit.