„Je to také potvrzením trvalého úsilí vedení nemocnice o zlepšování péče o pacienty. V Česku jsou jen tři taková centra. Benešov při tom má v operacích kýly dlouhou tradici. První se tam uskutečnila už v roce 1898,“ připomněl mluvčí Petr Ballek.

Benešovský ústav certifikát obdržel ve čtvrtek 5. října od nezávislé společnosti Surgical Review Corporation. Chirurgické oddělení vede primář Ondřej Mašek a jeho kolegyně, Linda Cihelková, získala certifikaci udělovanou lékařům, kteří splní náročné podmínky auditu. Celosvětově je takto certifikováno pouze dvaadvacet lékařů.

"Operace kýly se řadí k jednomu z nejčastěji prováděných chirurgických výkonů. V Nemocnici Rudolfa a Stefanie se ročně odoperuje více než 350 kýl. I přesto, že je tento zákrok prováděn zdravotníky tak často, vyžaduje značnou zkušenost operatéra. Zejména operace, kde se jedná o recidivu kýly, vykazují lepší úspěšnost léčby na pracovištích, která mají dostatečnou erudici a vybavení," připomněl Roman Mrva, ředitel nemocnice s tím, že v kýlní chirurgii existuje řada otázek, na které zatím mezi experty neexistuje shoda např. výběr vhodné chirurgické síťky.

Program COEHS™ a mezinárodní registr BOLD™ vznikl mimo jiné i proto, aby bylo možné najít odpovědi na tyto nezodpovězené otázky. Prostřednictvím registru BOLD™ mají chirurgické týmy v reálném čase k dispozici data o jednotlivých operacích, což může pomoci či usnadnit jejich klinické rozhodování. Samozřejmostí je, že veškeré údaje jsou shromažďovány za přísných pravidel ochrany jejich důvěrnosti. Informace z registru neslouží pouze lékařům, ale i zdravotním pojišťovnám, regulátorům a legislativě. Všem těmto zapojeným subjektům pak umožňují dělat rozhodnutí, která vedou ke zkvalitnění zdravotní péče.

V České republice je dle údajů VZP ročně odoperováno 33 tisíc pacientů s diagnostikou kýly.