„S rekonstrukcí jsme začali v srpnu loňského roku a týkala se výměny tří plynových kotlů a jejich příslušenství, nevyhovujících armatur a potrubí, úpravy napájecí vody a kompletní rekonstrukce měření a regulace na kotelně,“ uvedl ke stavebním pracím Milič Řepa, ředitel nemocnice.

Nové kotle prý vypouštějí až o třetinu méně škodlivin ve spalinách a roční úspora je tak 75 tisíc kubíků zemního plynu, což je při dnešních cenách necelých 700 tisíc korun.

„Ve spalovně došlo k celkové rekonstrukci spalovací pece a jejího příslušenství, filtrů a měření a regulace,“ dodal Řepa.

Náklady na rekonstrukci se pohybovaly kolem pětačtyřiceti milionů korun.