Konkrétně se v případě NIS jedná o efektivnější vedení a sdílení lékařské a sesterské dokumentace. Pokrokem je například portál pacienta pro komunikaci se zdravotníkem, dalším pak sdílení dokumentace mezi zdravotnickými zřízeními v kraji.

To zase zajistí efektivnější sdílení dat o pacientech mezi zapojenými zdravotnickými zařízeními i složkami Integrovaného záchranného systému. Nový systém přináší i kontrolní mechanismy zajištující bezpečnost pacientů. Umožňuje i propojení na portály veřejné správy. V případě e-neschopenky na Okresní správu sociálního zabezpečení nebo v případě e-receptu na Státní ústav pro kontrolu léčiv.

„Velmi důležitou výhodou z pohledu pacientů je i zavedení služby umožňující jejich objednávání na vyšetření. Tím se zlepší plánování, jak na straně našich lékařů, tak pacientů,“ připomněl Roman Mrva, předseda představenstva nemocnice.

Oba projekty z 85 procent spolufinancovala EU, zbylou částku hradil Středočeský kraj, majoritní vlastník akcií nemocnice. Nový NIS stál necelých 30 milionů, náklady na PACS jsou téměř šest milionů korun.

„Jsme rádi, že můžeme finančně podpořit takové smysluplné projekty,“ dodal krajský radní pro zdravotnictví Robert Bezděk s tím, že modernizace a elektronizace stávajících systémů je nutná především kvůli větší bezpečnosti uložených informací i komfortu práce s nimi.