Benešovská nemocnice úspěšně absolvovala akreditační šetření a splnila požadavky akreditačních standardů Spojené akreditační komise (SAK). Současně splnila požadavky všech minimálních hodnotících standardů řízení kvality a bezpečí v souladu s ustanovením paragrafu O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a s vyhláškou O hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Tento certifikát se vydává s platností na tři roky a platí do 18. listopadu 2017.

Získání certifikátu je výrazem kvality

Získání certifikátu je výrazem kvality zdravotnického zařízení. Znamená to, že nemocnice je po všech stránkách schopna se postarat o své pacienty na odpovídající úrovni kvality. Prvotní je samozřejmě hledisko odborné péče, ale posuzováno je i technické zabezpečení, služby a celé zázemí nemocnice. Na získání certifikátu se podíleli všichni zaměstnanci nemocnice, kteří prošli řadou školení a byli nuceni prokazovat své vědomosti i manuální schopnosti.

„Získání samotné akreditace není samoúčelné. Odráží kvalitu zdravotní péče, bezpečnost našich pacientů ve zdravotnickém zařízení a zaručuje, že péče je realizována podle postupů správné léčebné praxe tedy takzvaným lege artis způsobem," uvedl Petr Hostek, ředitel benešovské nemocnice.

O akreditaci usiluje řada nemocnic

Získání akreditace SAK, která je potvrzena formou certifikátu kvality, je cílem, o který usiluje řada zdravotnických zařízení. Tento proces však nekončí získáním osvědčení. Trvale musí být rozvíjen a zdokonalován tak, aby nemocnice každé tři roky obhájila, že kvalitu péče nejen udržuje, ale dále zvyšuje. O to se všichni zaměstnanci nemocnice budou dále snažit, tak aby Nemocnici Rudolfa a Stefanie vyhledávalo stále více pacientů, kteří budou odcházet spokojeni s tím, že byli léčeni kvalitním a bezpečným způsobem podle moderních poznatků medicínské vědy.

Akreditační šetření se uskutečnilo 18. a 19. listopadu ve zdravotnických i nezdravotnických provozech. Tříčlenný tým auditorů externí společnosti se zaměřil především na hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

„Audit byl proveden z části metodou Stopař pacienta, kdy auditoři přímo komunikovali s náhodně vybranými pacienty naší nemocnice, lékaři, nelékařskými zdravotnickými pracovníky a provozními zaměstnanci. Členové hodnotitelského týmu se podrobně zabývali také indikátory standardů, které zahrnují informace k péči o pacienta, hygieně prostředí, technickému vybavení i funkčnosti bezpečnostních systémů," popsala Hana Ptáčková, manažerka kvality Nemocnice Rudolfa a Stefanie.

Auditoři Hodnotili celou řadu oblastí

Mezi hodnocené oblasti akreditace patří resortní bezpečnostní cíle, práva pacienta a jejich edukace, dostupnost a kontinuita péče, diagnostická péče, terapeutická péče, anesteziologická a chirurgická péče, objednávání, předepisování a podávání léků a léčiv. Dále také hygiena nemocničního prostředí a protiepidemická opatření, řízení a správa, řízení kvality a bezpečí, bezpečí prostředí, informace a komunikace a řízení lidských zdrojů. Tyto jednotlivé oblasti jsou akreditační komisí hodnoceny známkou od jedničky do desítky. Benešovská nemocnice prokázala splnění všech standardů a požadavků s vynikající průměrnou známkou 9,82.

„Naše nemocnice tak může svým pacientům garantovat, že je zařízením s efektivním systémem trvalého zvyšování kvality zdravotní péče a je zatím první a jediná, která tento certifikát získala z pěti krajských nemocnic Středočeského kraje," doplnil ředitel Hostek.

PETR BALLEK